Política de privacitat

Aquest web ha estat creat per MASIA CAN CORTADA SA amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

 

MASIA CAN CORTADA SA en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal Llei Orgànica 3/2018 i en concordança amb allò expressat al Reglament (RGPDUE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, així com de la regulació existent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002), posa en coneixement seu les presents condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del web: WWW.CANCORTADA. COM

 

D’acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la Societat d’Informació i el Comerç Electrònic” en vigor des del juliol del 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

 

Nom fiscal de la societat: MASIA CAN CORTADA SA

CIF de la societat: A58628348                                         

Domicili de la societat: PLAÇA JOSEP PALLACH, 14 – CP. 08035 BARCELONA

Telèfon: +34 93 427 23 15

Adreça de correu electrònic de la societat: cancortada@gruptravi.com

Dades legals i/o registrals de la societat:

Inscrita al:

Tom 36701

Foli 23

Full B 34940

Registre Mercantil de Barcelona

CONDICIONS D'ÚS:

a) Utilització lícita

L’usuari/ària d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer-ne un ús conforme amb les lleis i els usos del trànsit, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits o que siguin lesius de els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi de la web i dels serveis per part dels usuaris. Els qui incompleixin aquesta obligació respondran, davant de MASIA CAN CORTADA SA i davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’ incompliment d’aquesta obligació.

 

b) Garantia d’errades 

MASIA CAN CORTADA SA no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, o en el contingut; en cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu i s’ha de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

 

c) Disponibilitat del servei 

MASIA CAN CORTADA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda a la seva web oa la seva configuració o presentació. MASIA CAN CORTADA SA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis. MASIA CAN CORTADA SA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fal·libilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

 

 Responsabilitat per l’ús de la informació continguda 

 

L’usuari/ària és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés a la web, com l’ús que es pugui fer de la informació que conté són de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. MASIA CAN CORTADA SA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús d’informació ni de l’aplicació que se’n faci per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. MASIA CAN CORTADA SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència a la web. 

 

Propietat intel·lectual 

 

Els drets de propietat intel·lectual de la web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de MASIA CAN CORTADA SA Queda terminantment prohibit fer qualsevol alteració d’aquesta pàgina. MASIA CAN CORTADA SA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. MASIA CAN CORTADA SA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar-ne l’origen o sense sol·licitar autorització expressa per fer-ho. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de MASIA CAN CORTADA SA donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que doni aquest exercici es derivin. 

 

Protecció de Dades de Caràcter Personal 

 

En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines o serveis de MASIA CAN CORTADA SA calgui la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’ AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUESTA WEB i al consentiment que els usuaris han d’acceptar prèviament a efectuar qualsevol tipus de comunicació amb MASIA CAN CORTADA SA des d’aquesta pàgina web. En cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’ AVÍS DE PRIVACITAT, perquè aquesta sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les vostres consultes o peticions per MASIA CAN CORTADA SA 

 

Llei aplicable i jurisdicció 

 

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari/ària. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà als tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat MASIA CAN CORTADA SA